دسته بندیها
  Filters
  اجرا
  جستجو
  banner
  0 Power Distribution Unit واحد توزیع برق (PDU)
  واحد توزیع برق (PDU)

  واحد توزیع برق واحد توزیع برق (PDU) یا واحد توزیع اصلی (MDU) وسیله ای است که مجهز به خروجی های متعدد طراحی شده برای توزیع برق، به خصوص در رک های رایانه ای (کامپیوتری) و تجهیزات شبکه که در یک مرکز داده قرار دارند. دیتاسنترها در راه حلهای حفاظت از انرژی و مدیریت با چالش هایی روبرو هستند. به همین دلیل است که بسیاری از مراکز داده یا Data Centerها برای بهبود کارآیی، زمان به کار، و رشد، به نظارت PDU متکی هستند.

  پاور برق قابل نصب در رک

  PDUها (یا پنل های توزیع برق، ماژول های توزیع برق، ماژول برق، ...